Беџ за верификуван е-трговец
издаден: 20/04/2023 - валиден: 20/04/2024
Компанија
ДЕПОЗИТ ХАУС ДООЕЛ Битола
ЕДБ
4002021564882
Адреса
ул. Илија Николовски Луј 13
Телефон
047/ 613-625
Е-mail
office@deposithousemarket.com
Проверени се следните елементи
  • Идентитетот на трговецот
  • Информации во однос на производи/услуги
  • Информација за начин на наплата
  • Информација во однос на достава
  • Политика за приватност и заштита на лични податоци
Сертификатот е издаден на 20/04/2023 год.
Со ова потврдуваме дека онлајн продавницата на ДЕПОЗИТ ХАУС ДООЕЛ Битола deposithousemarket.com ги исполнува сите критериуми за добивање на Сертификат за доверба во е-трговија. Сертификатот се издава за период од една година.
Сертификатот е валиден до 20/04/2024 год.

Беџот за верификуван е-трговец се издава од:
*Беџот за верификуван е-трговец е заштитена трговска марка и право на користење имаат само верификувани е-трговци.

Реализирано со поддршка на Консалтинг за стратешки развој во ракми на проектот на УСАИД „Активност за јакнење на деловниот екосистем”