Беџ за верификуван е-трговец
издаден: 10/05/2023 - валиден: 10/05/2024
Компанија
ДД-Сторе ДООЕЛ
ЕДБ
4032019541774
Адреса
ул. Фрањо Клуз 12/1-4
Телефон
075 365 277
Е-mail
sales@ddstore.mk
Проверени се следните елементи
  • Идентитетот на трговецот
  • Информации во однос на производи/услуги
  • Информација за начин на наплата
  • Информација во однос на достава
  • Политика за приватност и заштита на лични податоци
Сертификатот е издаден на 10/05/2023 год.
Со ова потврдуваме дека онлајн продавницата на ДД-Сторе ДООЕЛ ddstore.mk ги исполнува сите критериуми за добивање на Сертификат за доверба во е-трговија. Сертификатот се издава за период од една година.
Сертификатот е валиден до 10/05/2024 год.

Беџот за верификуван е-трговец се издава од:
*Беџот за верификуван е-трговец е заштитена трговска марка и право на користење имаат само верификувани е-трговци.

Реализирано со поддршка на Консалтинг за стратешки развој во ракми на проектот на УСАИД „Активност за јакнење на деловниот екосистем”