Беџ за верификуван е-трговец
издаден: 31/03/2021 - валиден: 21/12/2023
Компанија
Леомар Груп
ЕДБ
МК4080014546292
Адреса
ул. Хасан Приштина 58
Телефон
02 3201 055
Е-mail
webshop@bonatti.mk
Проверени се следните елементи
  • Идентитетот на трговецот
  • Информации во однос на производи/услуги
  • Информација за начин на наплата
  • Информација во однос на достава
  • Политика за приватност и заштита на лични податоци
Беџот за верификуван е-трговец е истечен и истиот беше валиден до 21/12/2023 год.

Беџот за верификуван е-трговец се издава од:
*Беџот за верификуван е-трговец е заштитена трговска марка и право на користење имаат само верификувани е-трговци.

Реализирано со поддршка на Консалтинг за стратешки развој во ракми на проектот на УСАИД „Активност за јакнење на деловниот екосистем”