Беџ за верификуван е-трговец
издаден: 31/03/2021 - валиден: 31/03/2024
Компанија
КС Гроуп ДОО
ЕДБ
4080016557941
Адреса
ул. Народен Фронт бр.3/3 Лок.2
Телефон
078 885 333
Е-mail
contact@bellina.mk
Проверени се следните елементи
  • Идентитетот на трговецот
  • Информации во однос на производи/услуги
  • Информација за начин на наплата
  • Информација во однос на достава
  • Политика за приватност и заштита на лични податоци
Сертификатот е издаден на 31/03/2021 год.
Со ова потврдуваме дека онлајн продавницата на КС Гроуп ДОО bellina.mk ги исполнува сите критериуми за добивање на Сертификат за доверба во е-трговија. Сертификатот се издава за период од една година.
Сертификатот е валиден до 31/03/2024 год.

Беџот за верификуван е-трговец се издава од:
*Беџот за верификуван е-трговец е заштитена трговска марка и право на користење имаат само верификувани е-трговци.

Реализирано со поддршка на Консалтинг за стратешки развој во ракми на проектот на УСАИД „Активност за јакнење на деловниот екосистем”