fbpx
+389 78 58 44 48
info@ecommerce.mk

Виктор Стојкоски

Како го оценуваат потенцијалот на Македонија за е-трговија?

Во анализата за е-трговија на Македонија, на која работи Асоцијацијата (поддржана од MasterCard) се опфатени три индекси (Индекс на логистички перформанси, Индекс за е-трговија, Индекс на мрежно поврзување) со цел да следи напредокот и растот на Македонија за е-трговија. Анализата ќе биде објавена наскоро, а до тогаш, кратка сумација за…...

Повеќе

Што содржи ЕУ регулативата за авторски права во дигиталниот маркет?

Европскиот Парламент и Европскиот Совет предложија легислатива за авторски права во дигиталниот маркет. Предлог регулативата за авторски права е поднесена во 2016 година, по што во март 2017 година е претставен драфт извештај за регулативата пред Европскиот парламент. Сите комитети на парламентот своите мислења за оваа регулатива имаа можност да…...

Повеќе

Жените и мажите низ бројки: на интернет и во бизнис и финансискиот сектор

Европскиот институт за родова еднаквост има развиено индикатори преку кои ја мери родовата еднаквост во различни сектори и полиња од секојдневниот живот. Дел од тие индикатори се од областа на бизнисот и од областа на употреба на интернет. Податоците кои произлегуваат од нив може да ги прочитате во овој блог…...

Повеќе

Пазарен удел на користење на социјални мрежи по уреди на пристап

Според податоците на Државен завод за статистика и Еуростат во 2017 година Македонците (84%) интернетот најмногу го користат за социјални мрежи, за креирање на кориснички профил, постирање пораки и друг придонес на Фејсбук, Твитер и др. Ваквиот процент ја прави Македонија четврта во Европа после Исланд, Малта, Норвешка и Унгарија.…...

Повеќе

Македонските компании и интернетот

Колку македонските компании го користат интернетот и на кој начин е само една од темите кои ги опфаќа анализата за е-трговија на која работи Асоцијацијата за е-трговија, поддржана од Mastercard. Анализата ќе се објави наскоро а до тогаш дел од информациите кои таа ги содржи може да ги прочитате во…...

Повеќе

Македонските потрошувачи и електронската трговија

Асоцијацијата за е-трговија на Македонија во изминатиот период работи на сеопфатна анализа за е-трговијата во Македонија која изобилува со податоци за навиките на македонските потрошувачи при купувањето онлајн, користењето на интернетот од страна на компаниите и од страна на потрошувачите, е-трговијата во Македонија споредена со е-трговијата во европските земји. Анализата…...

Повеќе

За што го користат Македонците интернетот?

Брзиот развој на технологијата и проширувањето на интернетот донесе до значајни социо-економски промени во општеството. Достапноста на интернетот и технологијата влијае на многу сегменти од секојдневниот живот. Еден од тие сегменти се интерперсоналната комуникација, трговијата и купувањето и начинот на добивање информации. Каде се наоѓа Македонија во овие четири категории…...

Повеќе

Се одржа конгрес за е-трговија во Софија

На 11-ти мај се одржа конгресот за е-трговија во Софија на кој претставници на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија беа Виктор Стојкоски (Генерален секретар) и Филип Чижбановски (Заменик претседател). На конгресот се зборуваше за: voice shopping, augmented reality and virtual reality, е-трговијата во Бугарија, инстаграм маркетинг за онлајн трговци – примери…...

Повеќе

Од 25 мај имплементацијата на GDPR е задолжителна

Од страна на Европската комисија, во јануари 2012 се предложи и усвои „General Data Protection Regulation“ (во понатамошниот текст GDPR) односно „Регулација за заштита на личните податоци“. Истата, во март 2014 година беше изменета со амандмани од страна на Европскиот Парламент, во насока на нејзино унапредување. По долги дебати и…...

Повеќе

10 трендови за е-трговија во 2018 година

Развојот и можностите за електронска трговија е поголема од кога и да е било порано. Сè повеќе и повеќе од корисниците се пренасочуваат кон онлајн купување, па поради тоа е-трговците треба да ги знаат најголемите трендови во индустријата и да ги инкорпорираат во своите бизнис модели со цел да ги…...

Повеќе