Извештај од анализата на е-трговијата во Република С.Македонија – “Моментална финансиска големина, потенцијал, предизвици и препораки за развој на е – трговијата.” [2018]

Кој е концептот на продажба, дали се поседува физичка продавница или е чиста електронска трговија? Дали се врши наплата на врата или пак трансакциите во поголем обем се извршуваат преку електронската продавница?

Истражувањето ќе овозможи сите заинтересирани компании за имплементација и развој на електронската трговија да добијат целосен приказ за моменталната состојба во оваа дејност во нашата земја и соодветно на истата да ја креираат својата развојна стратегија.


За членовите на АЕТМ
цената е за -35% поефтина!

Купи веднаш!

Купете ја целата анализа за да дознаете повеќе за:
 • Начини на продажба
 • Трендови на е-трговијата во С.Македонија
 • Испорака на производи
 • Маркетинг и промотивни активности
 • Пазарен интензитет и конкуренција
 • Идно проширување и иновации
 • Дефинирање на предизвиците во работењето
 • Задоволство од соработката со банките
 • Општи интернет навики на потрошувачите
 • Запознаеност со е-продавниците и потрошувачките навики на интернет
 • Моментални потрошувачки навики
 • Фактори со влијание при онлајн пазарење
 • Преферирани е-продавници од потрошувачите

*Истражувањето за електронска трговија во С. Македонија во 2019 година е реализирано од Асоцијација за е-трговија на Македонија, Агенцијата за истражување и консалтинг Инсајдер ИД и Бонитетната агенција Таргет Груп.


За членовите на АЕТМ
цената е за -35% поефтина!

Купи веднаш!

АЈДЕ ЗАЕДНО ДА ПРИДОНЕСЕМЕ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА Е-ТРГОВИЈАТА!